สวัสดี บุคคลทั่วไป

<<<กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะ>>>

  • 0 ตอบ
  • 3704 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ออฟไลน์ ฅนครบุรี

  • *
  • 596
  • เพศ: ชาย
  • ฉันยังอยู่
    • www.chababaanna.com
<<<กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะ>>>
« เมื่อ: มีนาคม 24, 2011, 12:26:44 PM »


กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะ


ในประมาณศตวรรษที่ ๖ ก่อนคริสตศักราช ณ ริมเชิงเขาหิมาลัยในประเทศเนปาล
ไกล้ๆกับชายแดนประเทศอินเีีดียทางเหนือ มีเมืองเล็กๆเืมืองหนึ่ง ชื่่อว่า เมืองกบิลพัสดุ์
ปกครองโดยระบอบกษัตริย์ เจ้าผู้ปกครองนครกบินพัสดุ์ ทรงนามว่า สุทโทธนะ มีพระมเหสีคือ พระนางสิริมหามายา

รอบเมืองกบิลพัสดุ์เป็นป่าใหญ่อุดมไปด้วยไม้นานาพันธุ์ โดยมีไม้สักกะอันเป็นไม้มีค่า
ซึ่งกษัตริย์ผู้ปกครองได้นำมาตั้งเป็นชื่อตระฉันลว่า ศากยะ มีความหมายว่า
เป็นตระฉันลที่ตั้งอยู่กลางป่าไม้สักกะ ส่วนชื่อเมืองนั้น ตั้งตามชื่อฤาษีตนหนึ่ง ชื่อ กบิลดาบส
ซึ่งบำเพ็ญธรรมอยู่ไกล้ๆกับเมืองนั้นเอง จึงได้ตั้งชื่อเมืองหลวงว่า กบิลพัสดุ์

พระนางสิริมหามายาน้น เป็นเจ้าหญิงแห่งกษัตริย์โกลิยวงศ์ เมืองเทวทหะ เมื่อทรงอภิเษกสมรสแล้ว
พระเจ้าสุทโธทนะ ก็ทรงปกครองบ้านเมืองให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขตามราชประเภณีสืบสานกันมา

คืนหนึ่งพระนางสิริมายาก็ทรงพระสุบิน(ฝัน)ว่ามีช้างเผือกเชือกหนึ่งใช้งวงประคองดอกบัวขาวบริสุทธิ์
มาวางบนพระอุระ(อก)ของนาง
พรหมณ์ผู้เป็นโหราจารย์ ก็ทำนายว่า ผู้ที่จะมาเกิดในครรย์ของพระนางนั้น จะเป็นผู้มีความบริสุทธ์
มีพลานุภาพใหญ่ในวันข้างหน้า

ครั้นไกล้ครบกำหนดประสูติกาล(เกิด) พระนางสิริมหามายาก็เสด็จกลับไปเมืองเทวทหะ
เพื่อเตรียมการประสูติตามประเพณีที่มีมาช้านาน เมื่อขบวนเสด็จเดินทางมาถึง ตำบลสวนลุมพินี
ซึ่งอยู่กลางทางระหว่างกรุงกบิลพัสดุกับเมืองเทวทหะ วันนั้นเป็นวันที่ ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๘o ปี
พระนางก็ทรงประชวรพระครรภ์และประสูติพระโอรส ณ สถานที่นั้น แล้วจึงได้เสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์

เมื่อพระโอรสประสูติได้ ๕ วัน ก็มีพิธีขนานพระนามขึ้น โดยนิมนต์พราหมณ์ผุ้เชี่ยวชาญพระเวท
จำนวณ ๑๐๘ รูปมาประกอบพิธิขนานพระนามโอรสน้อยว่า สิตธัตถะ ซึ่งแปรว่า ประโยชน์สมปราถนา
พร้อมกันนั้นก็ได้ทำนายว่าในอนาคตพระกุมารสิตธัตถะจะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิครอบครองแผ่นดินใหญ่ไพศาล
แต่ถ้าทรงออกบวชก็จะได้เป็นศาสดาเอกของโลก

ความปิติโสมนัสของพระราชวงศ์ และชาวเมืองต้องสะดุดลงกลายเป็นความเศร้าโศก เนื่องจากพระนางสิริมหามายา
ได้ทรงเสด็จสวรรคต หลังจากประสูติพระโอรสได้เพียง ๗ วัน พระเจ้าสุทโธทนะ จึงต้องให้พระนางมหาปชาบดี
ซึ้งเป็นพระเจ้าน้าของเจ้าชายสิตธัตถะเป็นผู้อภิบาล พระนางทรงเมตตาเจ้าชายสิตธัตถะดุจโอรสของพระนางเอง

ต่อมาพระโอรสสิตธัตถะก็ทรงเจริญวัยขึ้น ทรงโปรดปราณการอยู่แบบเงียบๆ แม้จะทรงได้รับการอบรมณ์อย่างดี
ทั้งการอ่านการเขียน การคิดคำนวณ จนทรงแตกฉานในวิชาการอย่างครบถ้วน ทั้งการทหารและการปกครอง
พระเจ้าสุทโธทนะทรงปลิ้มปิติที่พระโอรสจะไ้ด้ปรกครองแผ่นดินเป็นใหญ่ในวันข้างหน้า ทรงปรนเปรอพระโอรส
ด้วยความสุขกายทางโลกอย่างดียิ่งทุกๆด้าน พระราชวังที่ประทับก็สร้างให้ถึงสามหลังในสามฤดู
ปราถนาที่จะให้เจ้าชายทรงเพลิดเพลิน กับความสุขที่ได้พบเพื่อจะให้ลืมเรื่องการบวชให้ได้
ดังนั้นเมือเจ้าชายมีพระชนมายุได้ ๑๖ พรรษา ก็ทรงให้เข้าพิธีสยุมพร(แต่งงาน)กับพระนางยโสธราพิมพา
จากกรุงเทวทหะ อันเป็นเมืองของพระราชมารดา
พระองค์ครองรักกันอยู่เป็นเวลาถึง ๑๓ ปี พระนางยโสธรา ก็ทรงพระครรภ์....

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Facebook Comments