สวัสดี บุคคลทั่วไป

พรมวิหาระผะระณะคาถาหรือแผ่เมตตาพรมวิหารสี่และแผ่เมตตาพิเศษ(ย่อ)

 • 1 ตอบ
 • 3303 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ออฟไลน์ TIGGER

 • เป็นคนดีทุกวันที่เหลืออยู่ เพราะไม่รู้จะอยู่บนโลกนี้ได้อีกกี่วัน
 • *
 • 90
 • เพศ: หญิง
 • เป็นคนดีทุกวันที่เหลืออยู่ เพราะไม่รู้จะอยู่บนโลกนี้ได้อีกกี่วัน
พรมวิหาระผะระณะคาถา

อะหัง สุขิโต โหมิ     ขอข้าพเจ้าจงมีความสุข
นิททุกโข โหมิ      จงเป็นผู้ปราศจากทุกข์
อะเวโร โหมิ      จงเป็นผู้ปราศจากเวรภัย
อัพยาปัชโช โหมิ จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
อะนีโฆ โหมิ    จงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
สุขี อัตตานัง ปริหะรามิ  รักษาตนให้มีความสุขเถิด
สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงซึ่งความสุข
สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร
สัพเพ สัตตา อัพยาปัชชา โหนตุ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกัน
สัพเพ สัตตา อะนีฆา โหนตุ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ
สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงรักษาตนให้มีความสุขเถิด
สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา ประมุจจันตุ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์ทั้งมวลเถิด
สัพเพ สัตตา ลัทถะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าไปปราศจากสมบัติอันตนได้แล้วเถิด
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
กัมมัสสะกา  มีกรรมเป็นของๆตน
กัมมะทายาทา มีกรรมเป็นผู้ให้ผล
กัมมะโยนี  มีกรรมเป็นแดนเกิด
กัมมะพันธุ  มีกรรมเป็นผู้ติดตาม
กัมมะปะฎิสะระณา  มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
ยัง กัมมัง กะริสสันติ  จักทำกรรมอันใดไว้
กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา เป็นบุญหรือเป็นบาป
ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ  จักเป็นทายาท คือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป

บทแผ่เมตตาพิเศษ
สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ อะเวรา สุขะ ชีวิโน
ขอให้สัตว์ทั้งหลาย อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเทอญ ฯ
สัพพัง ปุญญัง ผะลัง มัยหัง สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เตขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงได้เสวยผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญด้วย กาย วาจา ใจ แล้วนั้นเทอญฯ

*คัดลอกจากหนังสือสวดมนต์ วัดเทสรังสี(วังน้ำมอก)ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

*

ออฟไลน์ ฅนครบุรี

 • *
 • 596
 • เพศ: ชาย
 • ฉันยังอยู่
  • www.chababaanna.com

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Facebook Comments