ชบาบ้านนา

วัฒนธรรม พื้นบ้าน ศิลป ภาษา => พิณเบื้องต้น => ข้อความที่เริ่มโดย: ฅนครบุรี ที่ มกราคม 05, 2012, 11:23:34 AM

หัวข้อ: วิธีการตั้งลายพิณ
เริ่มหัวข้อโดย: ฅนครบุรี ที่ มกราคม 05, 2012, 11:23:34 AM
 ลายพิณ หมายถึง กลอนของพิณ หรือเพลง เช่น ลายลำเพลิน ลายสุดสะแนน ลายกาเต้นก้อน เป็นต้น  ลักษณะการตั้งลายพิณนั้นสามารถตั้งได้หลายวิธีตามโอกาสที่จะนำไปใช้บรรเลงของแต่ละคน สามารถแบ่งออกได้ 4 แบบใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ
1. การตั้งลายพิณแบบลายลำเพลิน
                การตั้งสายพิณแบบนี้เป็นที่นิยมกันมากเพราะสามารถบรรเลงได้ง่าย เสียงทุ้มให้ความสนุกสนาน เสียงที่ตั้งสามารถตั้งได้ดังนี้
               สายที่ 1 เป็นเสียง มี
               สายที่ 2 เป็นเสียง ลา
               สายที่ 3 เป็นเสียง มี (ต่ำ)

(http://std.kku.ac.th/4632200551/pin4.h4.gif)

2. การตั้งลายพิณแบบเซิ้ง
             การตั้งลายพิณแบบนี้จะเล่นยาก และสามารถเล่นได้ทั้งลายลำเพลินและเพลงรวมทั้งการจับคอร์ดพิณได้ เสียงที่ตั้งสามารถตั้งได้ดังนี้
               สายที่ 1 เป็นเสียง เร
               สายที่ 2 เป็นเสียง ลา
               สายที่ 3 เป็นเสียง มี (ต่ำ)


(http://std.kku.ac.th/4632200551/pin4.h6.gif)

3. การตั้งลายพิณแบบสายคู่
                การตั้งสายพิณแบบนี้ ให้เสียง 2 เสียงเหมือนกัน สามารถตั้งสายได้ดังนี้
               สายที่ 1 เป็นเสียง เร
               สายที่ 2 เป็นเสียง เร
               สายที่ 3 เป็นเสียง มี

(http://std.kku.ac.th/4632200551/pin4.h7.gif)

4. การตั้งลายพิณแบบสุดสะแนน
             สามารถตั้งสายพิณได้ดังนี้
               สายที่ 1 เป็นเสียง เร
               สายที่ 2 เป็นเสียง ที
               สายที่3 เป็นเสียง มี (ต่ำ)


(http://std.kku.ac.th/4632200551/pin4.h8.gif)

ที่มาของข้อมูล : http://std.kku.ac.th/4632200551/pin4.html